Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (107)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (3)
 • Fiskar (3)
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (3)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (4)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (1)
 • Läkemedel (3)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöbalken (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljömål (6)
 • Miljöövervakning (7)
 • Organisation (1)
 • Publikation (29)
 • Rapport (14)
 • Redskap (2)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (3)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (8)
 • Små avlopp (3)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (2)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Yrkesfiske (20)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (70)
 • Regeringsuppdrag (67)
 • Publikationer (29)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (11)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Publikation (29)
 • Regeringsuppdrag (65)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (106)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten har Havs- och vattenmyndigheten fått ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget är en del av ett större arbete med att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Förslag till ny förordning om små avlopp

Förslag till ny förordning om små avlopp

Det blir inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare. Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som HaV lämnade i september 2016.

Faktasida: Selektivt fiske

Selektivt fiske

Regeringen har under 2014 – 2018 avsatt medel för att utveckla selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började att införas den 1 januari 2015 och som ska vara fullt införd 2019.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en ung statlig miljömyndighet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Vattenskotrar (2013)

Vattenskotrar (2013)

Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

Faktasida: Selektivt fiske (2014)

Selektivt fiske (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska inkomma med en projektplan för arbetet med utveckling av selektivt fiske i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken.

Faktasida: Miljöskadliga subventioner (2014)

Miljöskadliga subventioner (2014)

Havs- och vattenmyndigheten ska kartlägga icke skatterelaterade eventuellt miljöskadliga subventioner inom sitt verksamhetsområde.

Faktasida: Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket (2014)

Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket (2014)

Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning.

Sidansvarig: Webbredaktionen