Sökresultat

 1. Publicerad: 22 januari 2018 Uppdaterad: 23 oktober 2020

  Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

 2. Publicerad: 3 november 2015 Uppdaterad: 3 november 2015

  Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

 3. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 4. Publicerad: 12 september 2016 Uppdaterad: 19 februari 2021

  I december 2012 fick HaV ett regeringsuppdrag där kostnadseffektiva författningsförslag för små avlopp skulle tas fram. Vår slutrapportering lämnades till regeringen i september 2013. Detta författningsförslag har därefter reviderats och bearbetats och ett förslag till tydligare regler lämnades över till regeringen den 9 september 2016.

 5. Publicerad: 11 februari 2014

  Användningen av vattenskotrar ökar och nya typer av vattenskotrar och andra mindre vattenfarkoster används i våra vatten. Detta har lett till ett par allvarliga olyckor med badande personer men även till störningar för både människor och djurliv.

 6. Publicerad: 4 december 2013 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

 7. Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett underlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett digitalt möte.

 8. Publicerad: 4 september 2018 Uppdaterad: 7 januari 2020

  Hösten 2019 var Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. Konferensen arrangerades den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

 9. Publicerad: 6 februari 2020 Uppdaterad: 31 mars 2020

  Här samlar vi information, inbjudningar, presentationer med mera som visats, som kan användas vid interna kommunikationsbehov.

 10. Publicerad: 26 januari 2021

  Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.