Sökresultat

 • Regeringsuppdrag (110)
 • Anslag (1)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (1)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Forskning (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Föreskrift (1)
 • Grundvatten (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (6)
 • Jordbruk (1)
 • Kattegatt (3)
 • Klimat (2)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljödata (4)
 • Miljökvalitetsnormer (3)
 • Miljöövervakning (9)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (28)
 • Rapport (14)
 • Regler (1)
 • Rutin (1)
 • Skagerrak (2)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (6)
 • Små avlopp (2)
 • Statistik (1)
 • Styrdokument (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (16)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (7)
 • Övergödning (1)

 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (73)
 • Regeringsuppdrag (71)
 • Publikationer (28)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (12)
 • Publikation (28)
 • Regeringsuppdrag (69)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (27)
 • Senaste året (59)
 • Mer än ett år sedan (51)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Publikation: Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring

Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur förvaltning av lax och öring bör utformas och utvecklas.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Här listar vi de mål och återrapporteringskrav som regeringen har ålagt oss i årets regleringsbrev. Vill du läsa om tidigare mål och återrapporteringskrav kan du titta i våra årsredovisningar.

Faktasida: Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. Vi arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. 

Faktasida: Förslag till ny förordning om små avlopp

Förslag till ny förordning om små avlopp

Det blir inga nya regler för små avloppsanläggningar tills vidare. Regeringen har beslutat att i nuläget inte gå vidare med de förslag till tydligare regler som HaV lämnade i september 2016.

Faktasida: Marin pedagogik

Marin pedagogik

Marin pedagogik handlar om att skapa förståelse för hur havet påverkar oss människor och för hur vi påverkar havet.

Faktasida: Selektivt fiske

Selektivt fiske

Regeringen har sedan 2014 avsatt medel för att vidareutveckla fiskemetoder för selektivt och skonsamt fiske. Syftet är att underlätta omställning till landningsskyldighet som började införas den 1 januari 2015 och som gäller för fiskbestånd med kvoter i alla fisken från och med 2019.

Faktasida: ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens

Hösten 2019 är Sverige och Regeringskansliet värd för ICES årliga internationella vetenskapskonferens, ASC 2019. HaV har uppdraget att planera och arrangera konferensen tillsammans med ICES. Konferensen arrangeras den 9-12 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Publikation: Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster

Regeringsuppdrag att kartlägga olägenheter och analysera behov av särskild reglering.