Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Badvatten Rapport

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Årlig rapport om Sveriges EU-bad

Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2017

I rapporten, som senast kom 18 maj 2017, ger vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2017.

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2017 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 400 av Sveriges 444 EU-bad, vilket motsvarar 90,1 %. Det är en ökning jämfört med tidigare år och antalet bad som provtagits på ett korrekt sätt har också ökat.

Klassificeringar för Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2017

Fem svenska EU-bad (1,1 %) har fått klassificeringen ”dålig” badvattenkvalitet, fyra färre än förra året. För de här baden behövs utredningar om källor till föroreningar och möjliga åtgärder.

Årlig rapport om Europas alla EU-bad

Varje år kommer en rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA, och EU-kommissionen som beskriver badvattenvaliteten i Europas alla EU-bad. Uppgifter om de svenska EU-baden levereras till EEA och EU. EU-kommissionen gör sedan en egen sammanställning och klassificering av ländernas uppgifter. 

2017 års rapport pekar på att badvattenkvaliteten i Europa har förbättrats. Fler och fler bad får bedömningen ”utmärkt” badvattenkvalitet, och antalet bad med dålig kvalitet minskar.

Ladda ner de senaste rapporterna

De senaste rapporterna utkom 23 maj 2017.

  1. Resultaten för Sverige presenteras i en särskild nationell rapport, "Swedish bathing water quality in 2016" (rapporten är på
    engelska).
  2. De svenska resultaten jämförs med de andra medlemsländerna i rapporten ”European Bathing Water quality in 2016” (rapporten är på engelska).

Mer information om EU-bad i Europa

  1. EU-kommissionens badvattensida
  2. EEA:s webbsida om badvatten
  3. Interaktiv karta från EEA
  4. Pressmeddelande från EEA publicerat 23 maj 2017

Publicerad: 2015-07-07
Uppdaterad: 2018-01-15

Sidansvarig: Webbredaktionen