Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Hur upplever du Badplatsens administrativa sidor?

Genom att svara på enkätfrågorna ger du oss värdefull information om hur sidorna kan förbättras. Enkäten är öppen fram till 1 juni.

1. Vilka uppgifter på Badplatsens administrativa sidor arbetar du med? * (obligatorisk)
1. Vilka uppgifter på Badplatsens administrativa sidor arbetar du med?
Välj det svar på skalan som stämmer bäst på följande frågor. Hoppa över frågan om du inte utför den aktuella uppgiften.
2. Är det lätt eller svårt att rapportera provsvar?
2. Är det lätt eller svårt att rapportera provsvar?

3. Är det lätt eller svårt att rapportera avrådan från bad?
3. Är det lätt eller svårt att rapportera avrådan från bad?

4. Är det lätt eller svårt att fylla i en kontrollplan?
4. Är det lätt eller svårt att fylla i en kontrollplan?

5. Är det lätt eller svårt att fylla i en badvattenprofil?
5. Är det lätt eller svårt att fylla i en badvattenprofil?

6. Är det lätt eller svårt att ta del av tidigare inrapporterad information och statistik?
6. Är det lätt eller svårt att ta del av tidigare inrapporterad information och statistik?

7. Är det lätt eller svårt att förstå vilka prover som ingår i klassifikationen?
7. Är det lätt eller svårt att förstå vilka prover som ingår i klassifikationen?

8. Jag skulle helst vilja använda Badplatsens administrativa sidor via (välj en eller flera): * (obligatorisk)
8. Jag skulle helst vilja använda Badplatsens administrativa sidor via (välj en eller flera):
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut