Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Hummer (Homarus gammarus)

Arten lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Längs svenska kusten förekommer hummer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

Hummer. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Fortplantning

Parningen sker under sommaren och honan bevarar säden i en sädesbehållare över vintern. Följande sommar sker äggläggning och befruktning. Efter ytterligare cirka ett år kläcks äggen till larver som driver omkring fritt i vattnet 2–6 veckor innan de söker sig ned till ett bottenlevande liv.

Faktablad för hummer

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Mycket stationär men kan göra kortare födosök under natten.

Ålder och storlek

Hummern blir könsmogen vid 4–8 års ålder.

Hummerns maximala ålder är 60 år. Den maximala längden är 50 centimeter och vikten är fyra kilo, men hummern blir sällan över 30 centimeter eller väger mer än ett kilo.

Levnadssätt

Hummern ställer stora krav på temperaturen. Den kräver minst 15 grader för att kunna fortplanta sig. Under fem grader äter den inte och vid högre än 22 grader dör den. Unga humrar ömsar skal flera gånger per år och vid könsmognad ömsar honor skal vartannat år och växer cirka tre centimeter i totallängd varje ömsning. Hummern är nattaktiv och lever av alla slags bottendjur.

Fiskeregler för hummerfiske

Information om fiskeregler finns på sidan Hummerfiske - regler.

Hur mår bestånden?

Analysen av fångst per ansträngning indikerar att fisketrycket är högt och att hummerbeståndet, trots ett antal förvaltningsåtgärder sedan 1970-talet, har förlorat stora delar av den tidigare produktiviteten och är kvar på en historiskt låg nivå.

Biologiskt råd

Sveriges lanttbruksuniverisitet (SLU) anser att fisketrycket bör minska. Ytterligare regleringar som innebär begränsning i uttaget av hummer borde genomföras.Tekniska regleringar som ökat minimimått, minskat antal tinor för yrkes- och fritidsfisket och en förlängd fredningstid bör övervägas.

Fredningsområden leder till snabbt ökande lokal täthet och storvuxna individer. Effekter av ytterligare fredningsområden bör också beaktas. I sammanhanget ska påpekas att kvaliteten på fångstdata är begränsande och att rådet därför utgår från försiktighetsansatsen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur