Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Horngädda/Näbbgädda (Belone Belone)

Horngädda är under sommarhalvåret allmän i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön upp till Ålands hav, men uppträder emellanåt även norr därom.

Horngädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Utbredning

Horngädda är under sommarhalvåret allmän i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön upp till Ålands hav, men uppträder emellanåt även norr därom.

Lek

Leken sker stimvis i maj–juni bland ålgräs eller tång på grunt vatten.

Faktablad för horngädda

omslag fisk- och skaldjursbestånd

Läs faktablad
Publicerat:
1 februari 2018

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Vandringar

Vintern tillbringar horngäddan i huvudsak väster och söder om Irland. I mars–maj söker sig horngäddan in mot kusterna för att leka. Efter leken lämnar horngäddan grundvattnen för att i mindre grupper söka näring längre ut till havs. Den finns kvar i svenska vatten till augusti–september då den vandrar ut i Nordsjön och vidare västerut till djuphavet i Atlanten.

Ålder och storlek

Fisken blir könsmogen vid en ålder av två år

Horngäddan kan bli upp till en meter lång och väga 1,5 kg.

Levnadssätt

Horngäddan lever i ytvattnet och är en skicklig simmare som snabbt kan accelerera för att jaga byten eller undkomma från att själv bli fångad. Den lever huvudsakligen av mindre stimfisk som småsill, skarpsill och tobis. Beroende av storlek på fisken läggs mellan 1 000 och 45 000 ägg. Äggen är försedda med klibbiga trådar vilka fäster på vegetation och sten. Efter 3–5 veckor kläcks larverna som då saknar näbbliknande käkar. Käkarna växer sedan ut, den undre tidigare än den övre, och fisken får sitt slutliga karaktäristiska utseende vid den första sommaren slut.

Yrkesfiske och fritidsfiske

Fångsterna av horngädda i det svenska yrkesmässiga fisket är numera små och har under 2000-talet varierat mellan några hundra kg och tio ton (undantaget år 2004 då 48 ton landades). År 2015 landades 281 kg horngädda i Sverige. Fångsterna sker främst i fiske med ålbottengarn (Östersjön) och sillnät (Kattegatt). Totalt sett för alla länder som fiskar horngädda i haven runt Sverige är fisket störst i södra Östersjön. År 2014 landades totalt 401 ton från Östersjön, 13 ton från Kattegatt och Skagerrak och 14 ton från Nordsjön. Under de senaste åren har Danmark varit det land som har fiskat mest horngädda i dessa vatten.

Fiskeregler för horngädda

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar