Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Arten är nattaktiv och lever på fasta lerbottnar. Längs Sveriges kust förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Havskräfta. Illustration.

Illustration: Lennart Molin.

Lek

Honorna leker vartannat år under mars–november. Äggen befruktas under äggläggning och bärs 8–9 månader innan de kläcks. Larverna lever i den fria vattenmassan.

Vandringar

Havskräftor är relativt stationära.

Faktablad för Havskräfta

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Havskräfta blir könsmogen vid en ålder av 3–5 år.

Maximal ålder och storlek

Maximal ålder och storlek är okända.

Biologi

Havskräftan lever på fast lerbotten där kräftan gräver hålor. Den lever på djup mellan 40 och 250 meter. Under natten kommer kräftorna upp för att leta föda som består av ormstjärnor och andra små bottendjur.

Information om fiske av havskräfta

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Fiskeregler

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskräfta. Illustration av karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) per Ices-rektangel och sjö av havskräfta 2017. En Icesrektangel är cirka 56 km × 56 km stor.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur