Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Havskräfta (Nephrops norvegicus)

Arten är nattaktiv och lever på fasta lerbottnar. Längs Sveriges kust förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Illustration: Lennart Molin.

Havskräfta. Illustration: Lennart Molin.

Lek

Honorna leker vartannat år under mars–november. Äggen befruktas under äggläggning och bärs 8–9 månader innan de kläcks. Larverna är pelagiska.

Vandringar

Havskräftor är relativt stationära.

Faktablad för Havskräfta

Läs faktablad
Publicerat:
4 januari 2017

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Ålder vid könsmognad

Havskräfta blir könsmogen vid en ålder av 3–5 år.

Maximal ålder och storlek

Maximal ålder och storlek är okända.

Biologi

Lever på fast lerbotten där kräftan kan gräva hålor. Lever på djup mellan 40 och 250 meter. Under natten kommer kräftorna upp för att leta föda som består av ormstjärnor och små bottendjur.

Information om fiske av havskräfta

Information, minimimått och redskapsbegränsningar för fiske efter havskräfta.

Fiskeregler

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Fångstområde

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskräfta.

Svenska yrkesfiskets huvudsakliga fångstområden för havskräfta.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Ryggradslösa djur

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2017-01-04

Sidansvarig: Webbredaktionen