Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Gös (Sander lucioperca)

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Gös. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Fiskeregler för gösfiske

Information om minimimått, fredningsområden och redskapsbegränsningar för fiske efter gös.

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare

Faktablad för gös

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktablad
Publicerat:
23 januari 2019

I resursöversikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Utbredning

Gösen förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige.

I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

Lek

Leken sker från april till juni i skyddade områden med varmt och grumligt vatten. Lek sker även i svagt rinnande vatten.

Romkornen läggs i grunda lekgropar på 1–3 meters djup där de klibbar fast vid underlaget som består av vegetation, grus eller sten. Rommen vaktas av hanen fram till kläckning.

Bestånd

Gösens beståndsstatus är relativt god i de stora sjöarna men det finns stora variationer i årsklasstorlek. Provfiskedata visar på stabila bestånd i Mälaren och Hjälmaren även om variationerna mellan år är stora.

Vandringar

I sjöar och kustvatten rör sig gösen oftast bara kortare sträckor, de flesta under 10 km, men vandringar på över 10 mil har förekommit.

Ålder och storlek

Gösen kan bli gammal, och en ålder av 23 år har konstaterats.

Individer över 10 kilo är sällsynta, men exemplar med en vikt på 15 kilo har fångats både i sötvatten och i Östersjön.

Hanen blir könsmogen vid 2–4 års ålder och honan vid 3–5 år.

Levnadssätt

Gösen trivs i grumliga sjöar och brackvattenskärgårdar, samt i svagt strömmande vattendrag. Den är mest aktiv vid skymning och gryning.

Som ung lever gösen av kräftdjur och fiskyngel och som vuxen enbart av fisk. Vid goda förutsättningar blir gösen fiskätande redan under sitt första levnadsår.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar