Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Gädda (Esox lucius)

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i framför allt skärgårdsmiljö. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Gädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Gäddfiske i Östersjön

Information om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

Faktablad för gädda

omslag fisk- och skaldjursbestånd 2017

Läs faktabladet
Publicerat:
23 januari 2019

I faktabladet kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Mer information om fiskeregler finns på sidan Fiskeregler för fritidsfiskare.

Utbredning

Gäddan förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i framför allt skärgårdsmiljö. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

Lek

Leken sker från mars till juni, i sjöar i anslutning till täta vassbälten och på översvämmade strandängar och vid kusten i vegetationsklädda grunda vikar där vattentemperaturen stiger snabbast under våren. Likt många andra sötvattensarter på kusten kan också gäddan vandra upp i sötvatten för att leka. Rommen är svagt klibbig och fäster vid vegetationen.

Vandringar

Gäddan är som mest aktiv i samband med lek under tidig vår, men även då rör den sig sällan mer än 5 km. En viss del av kustgäddorna vandrar upp i sötvatten. Övriga tider är den mycket stationär och förflyttar sig främst i samband med sitt sökande efter föda.

Ålder och storlek

Ålder kring 30 år har kunnat konstateras. Honorna kan bli mycket storvuxna, i sällsynta fall över 20 kilo.

Hanen blir könsmogen vid 2–3 år (26–40 cm), honan 2–5 år (40–55 cm).

Levnadssätt

Gäddan är rovfisk redan från det första levnadsåret. Den lever vanligen stationärt strandnära i skydd av vegetation och jagar genom snabba utfall mot bytet. Gäddan äter alla slags fiskar, även sin egen art, och stora bottendjur. Den kan också fånga grodor och fågelungar. Tillväxten är snabb och mycket varierande beroende på miljön.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar