Exportintyg

Svenskfångad fisk som säljs, bereds eller hanteras utanför landet ska följas av ett exportintyg.

Intyget ska garantera att partiet av fisk som ska exporteras är fångat enligt de regler som finns för fisket. Uppgifterna i intyget jämförs med fiskefartygets inrapporterade fångstuppgifter.

Exportören ansvarar för att ett korrekt intyg skickas till HaV.

Här hittar du exportintyget

Att tänka på

För ett godkänt intyg måste alla punkter 2-10 vara ifyllda.

Ansökan skickas till iuuslosweden@havochvatten.se

HaV skickar originalet till befälhavaren.

Publicerad: 2013-11-25
Uppdaterad: 2014-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion