Export av fisk

Svenskfångad fisk som säljs, bereds eller hanteras utanför landet ska följas av ett exportintyg.

Att tänka på

För ett godkänt intyg måste alla punkter 2-10 vara ifyllda.

Ansökan skickas till iuuslosweden@havochvatten.se

HaV skickar orginalet till befälhavaren.

Intyget ska garantera att partiet av fisk som ska exporteras är fångat enligt de regler som finns för fisket. Uppgifterna i intyget jämförs med fiskefartygets inrapporterade fångstuppgifter.

Exportören ansvarar för att ett korrekt intyg skickas till HaV.

Här hittar du exportintyget

Kontakta oss

iuuslosweden@havochvatten.se

Publicerad: 2013-11-25
Uppdaterad: 2014-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion