Remiss om ändrade regler för det pelagiska fisket

HaV remitterar nu ett förslag om fördelningen av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. Lämna ditt svar senast den 15 september.

Havs- och vattenmyndigheten remitterar nu ett förslag om fördelningen av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter. Inom det pelagiska fisket infördes ett system med överlåtbara fiskerättigheter den 22 november 2009 i enlighet med lagen om överlåtbara fiskerättigheter. Dessa fiskerättigheter gäller i 10 år och upphör att gälla den 22 november 2019.

Remissen omfattar bland annat föreskriftsförslag avseende:

  • vilket fiske som kräver pelagiskt tillstånd
  • ett nytt kapitel i Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet, som rör pelagiska fiskerättigheter och årliga pelagiska fiskemöjligheter
  • gemensamma bestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014:19) om pelagiska fiskerättigheter, årliga pelagiska fiskemöjligheter och årliga demersala fiskemöjligheter som bland annat omfattar gemensamma bestämmelser för ansökan om överlåtelse
  • principer för fördelning av de pelagiska kvoterna mellan fiskerättigheter, årliga fiskemöjligheter, regional- och kustkvoter i 14 kap. 8 § i Fiskeriverkets föreskrifter (2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Remissen innehåller också ett förslag om särskilt beslut som gäller fördelning av kvotandelar till kustkvoten.

Om remissen

Förslaget går nu ut på remiss och svaren ska vara inlämnade till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 september 2019.

Mer information om remissen och om hur du skickar in ditt svar finns på webbsidan Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter.

Publicerad: 2019-07-08
Sidansvarig: Webbredaktion