Hitta på sidan

Fysisk karaktärisering av avrinningsområden

Landskapets fysiska styrning av vattendrag och sjöar.

Omslag för publikation.

Sammanfattning

Fysisk karaktärisering av avrinningsområden syftar till att informera om olika typer av analyser som kan genomföras för att beskriva landskapets fysiska styrning av vattendrag och sjöar. Detta styr vattendragens och sjöarnas hydromorfologiska tillstånd vilket i sin tur även kopplar till vattnens fysikalisk-kemiska tillstånd.

Även om rapporten primärt avser att utgöra stöd i genomförandet av 3 kap. 1 § vattenförvaltningsförordning samt 5 § HVMFS 2017:20, kan rapporten tillämpas för andra syften där det är viktigt att förstå hur landskapet styr vattenförekomsternas morfologi (utformning) och hydrologi på ett övergripande sätt.

De flesta analyser som beskrivs i rapporten kan genomföras med GIS-program och olika typer av data, till exempel höjddatabaser, vektordata för huvud- och delavrinningsområden. I flera fall finns dessa data redan framtagna för samtliga huvudavrinningsområden, men inte för delavrinningsområden.

Publicerad: 2022-07-12
Sidansvarig: Webbredaktion