Samrådsredogörelse förslag till havsplaner

Denna rapport sammanfattar samråd om förslag till havsplaner och konsekvensbedömningar som hölls våren och sommaren 2018.

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till Sveriges första statliga havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I rapporten sammanfattar och kommenterar Havs- och vattenmyndigheten de många synpunkter som lämnades under samrådet om förslag till havsplaner, miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar.

Publicerad: 2019-03-14
Sidansvarig: Webbredaktion