Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2016

I enlighet med vårt regleringsbrev för 2016 redovisar vi resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 2016.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Under 2016 har landningsskyldigheten, fleråriga planer, tekniska regleringar och fastställande av fiskemöjligheter varit de dominerande frågorna från ett GFP-perspektiv. Det finns goda förutsättningar i GFP:n för att nå målsättningen om att fiske- och vattenbruksverksamheterna ska vara miljömässigt hållbara på lång sikt, vilket också är en förutsättning för att uppnå nytta i ekonomiskt och socialt hänseende.

Detta kräver dock att målsättningarna om ett miljömässigt hållbart fiske, tillämpning av en ekosystemansats i fisket och förenlighet med unionens miljöpolitik tydliggörs i förordningar för att genomföra GFP:n, något som Sverige arbetat aktivt för under 2016.

Publicerad: 2017-03-06
Sidansvarig: Webbredaktion