Nyheter om HaV:s kart- och geodatatjänster

Tillägg och uppdateringar i de tjänster för kartor och geodata som levereras direkt av Havs- och vattenmyndigheten.

Se även löpande information om karttjänster som rör vattenförvaltning från VISS via länkarna till höger.

Publicerad: 2013-10-11
Sidansvarig: Webbredaktion