Fler miljörelaterade karttjänster

Du hittar en stor mängd med geografiska datamängder och karttjänster för miljöarbete via sido-länkarna på denna sida.

En drivkraft till att mer och mer geodata finns tillängliga direkt på nätet är EU-direktivet Inspire. Inspire syftar till att europeiska myndigheter enklare ska kunna dela med sig av geografisk information.

Publicerad: 2014-11-24
Sidansvarig: Webbredaktion