Vad gäller för klassificering av EU-bad?

Efter varje badsäsong görs en klassificering, där resultaten från de senaste fyra årens provtagningar bedöms. Badet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Följande säsong ska den senaste klassificeringen sättas upp på den fysiska badplatsen.

Om badet fått klassificeringen dåligt ska även skylt sättas upp där kommunen avråder från bad. Symbolerna för klassificeringarna och om du avråds från bad finns på webbsidan Badplatsen. För att ett bad ska kunna klassificeras måste det vara provtaget enligt minimikravet de senaste fyra säsongerna, och analysresultat måste ha rapporteras för båda indikatorbakterierna. Om en eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda får badet bedömningen ”Ej klassificerad”.

För mer information se föreskrift HVMFS 2012:14 och vägledning om badvatten.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion