Hur många vattenprov ska tas på ett EU-bad?

Om badet är ett så kallat EU-bad ska minst 3-4 prov tas under en badsäsong. Antalet beror på vilket län badet ligger i. Ett av proven ska vara ett försäsongsprov som vi rekommenderar tas 1-2 veckor innan badsäsongen startar. Övriga prov ska tas med högst en månads mellanrum och fördelas över badsäsongen. Det är dock en fördel om fler prov än minimikravet kan tas. Det minskar risken att klassificeringen påverkas av enstaka dåliga prov och ger en bättre bild av vattenkvaliteten.

För mer information se föreskrift HVMFS 2012:14 och Havs- och vattenmyndighetens vägledning för badvatten.

Publicerad: 2015-06-29
Uppdaterad: 2016-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion