Slite strand

Slite strand är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Slite strand ligger ca 35 km nordöst om Visby i Slite. Badplatsen ligger i en mindre vik och är ca 200 m lång. Stranden är relativt långgrund med sandbotten och omgivande mindre gräsytor. I ena änden av stranden finns en funktionsanpassad ramp, och badrullstol finns att låna genom Slite intresseförening. Ungefär mitt på stranden finns även en badbrygga med stege längst ut. Här finns parkeringsplats i nära anslutning till badplatsen, ej asfaltsbelagd, samt toaletter och soptunnor. I området finns även camping, strandby, café, restaurang, lekplats samt paddel- och tennisbanor. Goda bussförbindelser finns mellan Slite och Visby, se Gotlands kollektivtrafiks hemsida eller app. OBS! Hundar får ej vistas på badplatsen mellan 1 maj – 30 september, enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland, då badplatsen är jämställd med offentlig plats.

Hitta hit

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:004.20.06.1Vindriktning 142grader
12:003.90.04.2Vindriktning 126grader
15:004.10.05.1Vindriktning 124grader

Dagens vattentemperatur: 2.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Slite strand ligger på Gotlands nordostkust. Badplatsen ligger i en mindre vik och är ca 200 m lång. Stranden är relativt långgrund med sandbotten och omgivande mindre gräsytor. Slite strand gränsar till Naturreservatet Slite skärgård som är ett stort naturreservat på över 6000 hektar som till största delen består av vatten. Slite skärgård är Gotlands enda område med skärgårdskaraktär och här finns höga naturvärden både i vattnet och på land. Boge, Slite är en del av vattenförekomsten Östra Gotlands n kustvatten, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Utmärkt kvalitet, vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2024-01-22
  Uppdaterad av: Jennie Martis, Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö
  Nästa uppdatering: 2028-01-19

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljö- och byggnämndenAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämndenAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se