Sigvalde träsk

Sigvalde träsk är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sigvalde träsk ligger ca 40 km söder om Visby i Etelhem socken. Badplatsen är en djup insjö. På sommaren finns här en flytande badbrygga, hopptorn, utegym och portabel toalett. Parkeringsplatser finns, ej asfaltsbelagda. Badplatsen sköts av Hembygdsföreningen i Etelhem sedan 2021. Bussförbindelser finns mellan Etelhem och Visby, se Gotlands kollektivtrafiks hemsida eller app.

Hitta hit

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:002.50.00.8Vindriktning 54grader
20:001.60.00.8Vindriktning 334grader
23:000.90.00.7Vindriktning 356grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sigvalde träsk ligger sydost om Visby, Gotland inåt land. Sigvalde träsk är en djup insjö. Badplatsen är en del av vattenförekomsten Sigvaldeträsk, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Huvudavrinningsområde: Kustområde - SE117118.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Ej EU-bad, ej klassificerad.
  Senast uppdaterad: 2024-01-22
  Uppdaterad av: Jennie Martis, Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö
  Nästa uppdatering: 2028-01-19

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämnden, Region GotlandAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se