Ihreviken

Ihreviken är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Ihreviken ligger ca 35 km norr om Visby i Hangvar socken. Sandstranden är ca 1 km lång med sandbotten. I västra delen av viken är det stenstrand och stenbotten. Badet blir fort djupt, och sanddynerna kantas av tallskog, vresros och viss växtlighet. Badplatsen gränsar till naturreservatet Hall-Hangvar, som med sina ca 30 kvadratkilometer sträcker sig från Irevik i söder och Kappelshamnsviken i nordost. Ungefär i mitten av stranden mynnar Ireån, som är ett av Gotlands viktigaste vattendrag för fiskarna havsöring och flodnejonöga. Goda bussförbindelser finns mellan Ihre och Visby, se Gotlands kollektivtrafiks hemsida eller app.

Hitta hit

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:002.50.02.2Vindriktning 276grader
5:002.70.02.3Vindriktning 281grader
8:002.70.02.1Vindriktning 284grader

Dagens vattentemperatur: 2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ihreviken ligger på Gotlands nordvästkust. Sandstranden är ca 1 km lång med sandbotten. I västra delen av viken är det stenstrand och stenbotten. Badet blir fort djupt, och sanddynerna kantas av tallskog, vresros och viss växtlighet. Ihreviken gränsar till naturreservatet Hall-Hangvar, som med sina ca 30 kvadratkilometer sträcker sig från Irevik i söder och Kappelshamnsviken i nordost. Hangvar, Ihreviken är en del av vattenförekomsten Irevik, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Utmärkt kvalitet, vart fjärde år.
  Senast uppdaterad: 2024-01-22
  Uppdaterad av: Jennie Martis, Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö
  Nästa uppdatering: 2028-01-19

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareMiljö- och byggnämndenAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämndenAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se