Holmhällar

Holmhällar är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Holmhällar ligger ca 90 km söder om Visby. Det är ett naturreservat med ett raukområde strax öster intill badstranden. Badstranden är ca 500 m lång med branta sanddynor som delvis täcks av växlighet och tallskog. Strax utanför badstranden ligger ön Heligholmen som är ett Natura 2000- och fågelskyddsområde. Besökare varnas för starka havsströmmar. Parkeringsplatser är fåtaliga och ej asfaltbelagda. Här finns ingen toalett- och sophantering. Besökare uppmanas att ta med sig skräp hem eller till närmaste återvinningsstation.

Hitta hit

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:002.10.03.7Vindriktning 192grader
9:003.00.04.8Vindriktning 26grader
12:000.40.05.1Vindriktning 274grader

Dagens vattentemperatur: 2.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Holmhällar ligger på Gotlands sydostkust. Holmhällar är ett naturreservat med ett raukområde strax öster intill badstranden. Badstranden är ca 500 m lång med höga sanddynor som delvis täcks av växlighet och tallskog. Strax söder om Holmhällar ligger ön Heligholmen som är ett Natura 2000- och fågelskyddsområde. Vamlingbo, Holmhällar är en del av Ö Gotlands s kustvatten, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Ej EU-bad, ej klassificerad.
  Senast uppdaterad: 2024-01-22
  Uppdaterad av: Jennie Martis, Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö
  Nästa uppdatering: 2028-01-19

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämnden, Region GotlandAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se