Follingbo kalkbrott

Follingbo kalkbrott är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Follingbo kalkbrott ligger ca 5 km sydost om Visby. Hit kan man enkelt ta sig på cykel då cykelbana finns, men tänk på att väg 143 kan vara hårt trafikerad sommartid. Parkering finns i viss mån att tillgå ca 200 m ifrån kalkbrottet, dock ej asfaltsbelagd. Badplatsen saknar toalett- och sophantering. Besökande uppmanas att ta med sig skräp hem eller till närmaste återvinningstation.

Hitta hit

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:00-0.40.02.8Vindriktning 53grader
3:00-0.40.02.4Vindriktning 53grader
6:00-0.60.02.0Vindriktning 47grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Follingbo kalkbrott ligger sydost om Visby, Gotland inåt land. Follingbo kalkbrott är ett nedlagt vattenfyllt stenbrott. Follingbo är en del av vattenförekomsten Mellersta Gotland – Visby, enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Huvudavrinningsområde: Gothemån.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2024-01-22
  Uppdaterad av: Jennie Martis, Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet miljö
  Nästa uppdatering: 2028-01-19

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnämnden, Region GotlandAdress Visborgsallén 19, 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19, 621 81 VisbyTelefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se