Brissund

Brissund är en badplats på Gotland som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i Väskinde, ca 10 km norr om Visby. Badstranden är relativt långgrund, botten utörs av sand och till viss del sten. Badstranden är ca. 200 m lång och omges av sanddynor och gräs.

Kontakta Gotland om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoteam@gotland.seTel: 0498-269000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2020-07-08Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
8:000.70.02.7Vindriktning 137grader
11:000.30.02.9Vindriktning 126grader
14:000.10.25.9Vindriktning 120grader

Dagens vattentemperatur: 6.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Brissund ligger på Gotlands västkust. Badstranden är ca 200 m lång. Det finns många sommarstugor i området och en liten campingplats i närheten. Badvattnet utgör en del av Gotlands nordvästra kustvattenrapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Brissund har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Avlistat f.d. EU-bad
  Senast uppdaterad: 2020-06-10
  Uppdaterad av: Jonatan Levin
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövare-Adress -Besöks­adress-Telefon-E-post-
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och byggnämndenAdress 621 81 VisbyBesöks­adressVisborgsallén 19Telefon0498-269000E-postregistrator-mbn@gotland.se
  Övrigt
  Hemsidawww.gotland.seTelefon0498-269000E-postmiljoteam@gotland.se