Lysingsbadet, Judön sandstrand

Lysingsbadet, Judön sandstrand är en badplats i Västerviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Judön sandstrand på Västervik Resort är ett havsbad. Badar gör du i Lucernafjärden som är en del av Östersjön. Fin sandstrand med långgrund botten. Det finns en handikapramp. Klippor, glasskiosk, restaurang och toalett finns i närheten. Badet har mycket liten påverkan från utsläppspunkter.

Hitta hit

Kontakta Västerviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@vastervik.seTel: 010-355 40 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:002.90.03.4Vindriktning 204grader
13:005.10.03.3Vindriktning 242grader
16:004.00.02.8Vindriktning 245grader

Dagens vattentemperatur: 1.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Judön sandstrand är ett havsbad i Lucernafjärden vid Västervik Resort, campingplats, ca 3 km från Västerviks centrum. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badplatsen har sandstrand, gräsytor, fin sandbotten och det är långgrunt. Det finns en handikappramp. Klippor finns i närheten. Badar gör du i Lucernafjärden som är en del av Östersjön.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år eller om status avviker från utmärkt eller bra.
  Senast uppdaterad: 2023-11-13
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadskontoret
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVästervik Resort ABAdress 593 53 Västervik Besöks­adressVästervik ResortTelefon0490-25 80 00E-postvastervikresort@vastervik.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommunAdress 593 80 VästervikBesöks­adressLunnargatan 1Telefon010- 355 40 00E-postmbn@vastervik.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vastervik.seTelefon010-355 40 00E-postmbn@vastervik.se