Hammarsbadet

Hammarsbadet är en badplats i Västerviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Havsbad beläget ca 3 km från Gamleby centrum i Västerviks kommun. Badplatsen har gräsytor och sandstrand samt en fin sandbotten. Det finns även en barnvänlig lagun, brygga samt hopptorn om 5 och 10 meter. Badar gör du i inre Gamlebyviken som är en del av Östersjön.

Hitta hit

Kontakta Västerviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@vastervik.seTel: 010-355 40 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:002.80.01.5Vindriktning 269grader
23:001.70.02.0Vindriktning 243grader
2:001.80.02.2Vindriktning 246grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbad i Gamlebyviken vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Inre Gamlebyviken enligt Ramdirektivet för vatten. Havsbad beläget ca 3 km från Gamleby centrum i Västerviks kommun. Badplatsen har gräsytor och sandstrand samt en fin sandbotten. Det finns även en barnvänlig lagun, brygga samt hopptorn om 5 och 10 meter. Badar gör du i inre Gamlebyviken som är en del av Östersjön.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Nödvattenavlopp

  Det finns en pumpstation för avloppsvatten väster om campingen. Den har ett nödvattenutlopp i Gamlebyviken mer än 100 meter från campingen. Bräddning kan komma att ske vid kraftiga regn.

  Föroreningens frekvens

  Bräddning kan komma att ske vid kraftiga regn.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år eller om status avviker från utmärkt eller bra.
Senast uppdaterad: 2023-11-13
Uppdaterad av: Miljö- och byggnadskontoret
Nästa uppdatering: 2027

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKommunstyrelsens förvaltningAdress Västerviks kommun, 593 80 VästervikBesöks­adressFabriksgatan 21Telefon010-355 40 00E-postkommun@vastervik.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommunAdress 593 80 VästervikBesöks­adressLunnargatan 1Telefon010-355 40 00E-postmbn@vastervik.se
Övrigt
Hemsidawww.vastervik.seTelefon010-355 40 00E-postmbn@vastervik.se