Hallmare

Hallmare är en badplats i Västerviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Havsbad i norra delen av Västerviks kommun, beläget ca 2 mil öster om Loftahammar. Sandstrand och en fin sandbotten. Badar gör du i Rågödjupet som är en del av Östersjön.

Kontakta Västerviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@vastervik.seTel: 0490-25 40 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:0016.10.03.1Vindriktning 57grader
20:0013.20.01.8Vindriktning 126grader
23:0012.10.01.8Vindriktning 146grader

Dagens vattentemperatur: 12.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Havsbad i Rågödjupet vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Rågödjupet enligt Ramdirektivet för vatten. Havsbad i norra delen av Västerviks kommun, beläget ca 2 mil öster om Loftahammar. Sandstrand och en fin sandbotten. Badar gör du i Rågödjupet som är en del av Östersjön.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år eller om status ändras från utmärkt eller bra
  Senast uppdaterad: 2022-04-21
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadskontoret
  Nästa uppdatering: 2026

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunstyrelsens förvaltningAdress Västerviks kommun, 593 80 VästervikBesöks­adressFabriksgatan 21Telefon0490-25 40 00E-postkommun@vastervik.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommunAdress 593 80 VästervikBesöks­adressLunnargatan 1Telefon0490-25 40 00E-postmbn@vastervik.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vastervik.seTelefon0490-25 40 00E-postmbn@vastervik.se