Gudingebadet

Gudingebadet är en badplats i Västerviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Havsbad i norra delen av Västerviks kommun ca 3,5 mil från centralorten. Sandstrand, gräs högre upp, sandbotten, badbryggor och klipphällar nära badet. Badar gör du i Gudingen som är en del av Östersjön.

Kontakta Västerviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@vastervik.seTel: 0490-25 40 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-08-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
07:0015.70.04.6Vindriktning 256grader
10:0018.90.04.1Vindriktning 257grader
13:0019.90.05.3Vindriktning 290grader

Dagens vattentemperatur: 12.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Gudingebadet är ett havsbad i Gudingen vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Gudingen enligt Ramdirektivet för vatten. Havsbad i norra delen av Västerviks kommun ca 3,5 mil från centralorten. Sandstrand, gräs högre upp, sandbotten, badbryggor och klipphällar nära badet. Badar gör du i Gudingen som är en del av Östersjön.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år eller om status avviker från utmärkt eller bra.
  Senast uppdaterad: 2022-04-21
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadskontoret
  Nästa uppdatering: 2026

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunstyrelsens förvaltningAdress Västerviks kommun, 593 82 VästervikBesöks­adressFabrikssgatan 21Telefon0490-25 40 00E-postkommun@vastervik.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommunAdress 593 80 VästervikBesöks­adressLunnargatan 1Telefon0490-25 40 00E-postmbn@vastervik.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vastervik.seTelefon0490-25 40 00E-postmbn@vastervik.se