Gränsö, Sandvik

Gränsö, Sandvik är en badplats i Västerviks kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Havsbad på Gränsö ca 9 km från Västerviks centrum. Sandstrand och skogsmark. Botten består av fin sand och det är mycket långgrunt. Badar gör du i Lusärnafjärden som är endel av Östersjön. Badplatsen ligger i Gränsö naturreservat.

Hitta hit

Kontakta Västerviks kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mbn@vastervik.seTel: 010-355 40 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:003.30.06.4Vindriktning 45grader
4:003.10.06.8Vindriktning 43grader
7:002.70.06.8Vindriktning 41grader

Dagens vattentemperatur: 2.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Gränsö Sandvik är ett havsbad i Lucernafjärden beläget vid norra Smålandskusten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Västerviks kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Lucernafjärden enligt Ramdirektivet för vatten. Havsbad på Gränsö ca 9 km från Västerviks centrum. Sandstrand och skogsmark. Botten består av fin sand och det är mycket långgrunt. Badar gör du i Lucernafjärden som är en del av Östersjön. Badplatsen ligger i Gränsö naturreservat.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart 4:e år eller om status avviker från utmärkt eller bra.
  Senast uppdaterad: 2023-11-13
  Uppdaterad av: Miljö- och byggnadskontoret
  Nästa uppdatering: 2027

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunstyrelsens förvaltning, Västerviks kommunAdress 593 80 VästervikBesöks­adressFabriksgatan 21, VästervikTelefon010-355 40 00E-postkommun@vastervik.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadskontoret, Västerviks kommunAdress 593 80 VästervikBesöks­adressLunnargatan 1Telefon010-355 40 00E-postmbn@vastervik.se
  Övrigt
  Hemsidawww.vastervik.seTelefon010-355 40 00E-postmbn@vastervik.se