Gislövs strandmark

Gislövs strandmark är en badplats i Trelleborgs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är ett havsstrandbad ocjh ligger i Trelleborgs kommun. badet ligger strax utanför tätorten. Badplatsen har mer än 200 badande. Kuststräckan består av sand med klitterdyner. Viss algförekomst förekommer.

Hitta hit

Kontakta Trelleborgs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0410-733000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:006.20.04.9Vindriktning 146grader
16:006.60.03.8Vindriktning 141grader
19:004.30.02.3Vindriktning 109grader

Dagens vattentemperatur: 3.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen Gislöv Strandmark är ett sandstrand vid Östersjön. badet är registrerat som EU-bad och enklare servicefunktioner finns i närheten. Kvaliteten har varit tillfredsställande de senaste åren. Viss algförekomst förekommer.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: vart 3:e år, eftersom badplatsen bedöms som tillfredsställande
  Senast uppdaterad: 2011-05-16
  Uppdaterad av: Johan Pettersson
  Nästa uppdatering: 2014

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska nämnden i Trelleborgs kommunAdress 231 83 TrelleborgBesöks­adressAlgatan 13Telefon0410 73 33 90E-posttekniska.forvaltningen@trelleborg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämnden i Trelleborgs kommunAdress 231 83 TrelleborgBesöks­adressAlgatan 13Telefon0410 73 32 41E-postmiljo@trelleborg.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.trelleborg.seTelefon0410-733000