Huvudsta strandbad

Huvudsta strandbad är en badplats i Solna stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Denna badplats är allmän och sköts av Solna stad. Ansvar: Bad sker på egen risk. Bevakning med badvakt förekommer ej. Observera djupangivelserna på bryggorna. Dykning förbjuden. Förbjudet att bada hundar. Frågor och felanmälan: 08-7461000 solna.se/felanmalan Vid olycka ring 112 Adress: Huvudsta strand 3 Longitud: 59.3453 Latitud: 17.9906

Kontakta Solna stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@solna.seTel: 08-7342445

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Ny badplats
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0012.80.05.2Vindriktning 210grader
03:0011.90.04.1Vindriktning 212grader
06:0012.30.03.7Vindriktning 214grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2022-07-28

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska förvaltningenAdress Besöks­adressTelefon087461000E-post
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggnadsförvaltningenAdress Besöks­adressTelefon087461000E-post
  Övrigt
  Hemsidawww.solna.seTelefon08-7342445E-postmiljo-halsoskyddsforvaltningen@solna.se