Lill-Olas brygga, semesterbyn

Lill-Olas brygga, semesterbyn är en badplats i Landskrona stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i anslutning till Lill-Olas semesterby, med flera mindre hus som semestergäster bor i samt camping, och Landskronas golfklubbs område i norra delen av området Borstahusen, norr om huvudorten Landskrona. Badplatsen består av en gles talldunge som löper längs med hela stranden och en ca 10 meter bred sandstrand ut mot det långgrunda vattnet. I mitten av stranden finns en ca 5 meter bred och 100 meter lång träbrygga med räcken på båda sidorna och med metallstegar ner i havet på 25 m, 50 m och vid slutet av bryggan. Det finns även en mindre träbrygga i norra delen av stranden. En mindre lekplats med diverse lekredskap i anslutning till bryggan finns. Sandstranden som används som badstrand är minst 200 meter lång.

Kontakta Landskrona stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: teknikfritid@landskrona.seTel: 0418-470000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:00-3.40.02.8Vindriktning 1grader
3:00-2.90.03.2Vindriktning 8grader
6:00-2.40.03.5Vindriktning 8grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Väldigt flitigt besökt strand med lång strandremsa, byggnad med kiosk och vakthavande strandvärd finns. Troligen den mest besökta stranden tillsammans med Borstahusen Piren av kommunens badstränder. Badvattenkvaliten har varit utmärkt de senaste åren. Bryggan sträcker sig 210 meter ut i vattnet och avslutas med ett inglasat soldäck.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från nuvarande: Utmärkt kvalitet
  Senast uppdaterad: 2017-09-22
  Uppdaterad av: Emilie Feuk, Miljöförvaltningen, Landskrona stad
  Nästa uppdatering: 2018

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritids- och Kulturförvaltningen, Landskrona stadAdress Landskrona stad, Fritids- och Kulturförvaltningen, Storgatan 44, 261 31 LandskronaBesöks­adressRådhuset, Storgatan 44, 261 31 LandskronaTelefon0418-470000E-postfritidochkultur@landskrona.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen, Landskrona stadAdress Landskrona stad, Miljöförvaltningen, Stadshuset, Drottninggatan 7, 261 80 LandskronaBesöks­adressStadshuset, Drottninggatan 7Telefon0418-47 06 00E-postmiljo@landskrona.se
  Övrigt
  Hemsidawww.landskrona.seTelefon0418-470000E-postteknikfritid@landskrona.se