Kyrkbacken

Kyrkbacken är en badplats i Landskrona stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-07-19.

Avrådan hel säsongvattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Badplatsen ligger på den nordvästra sidan av Ven i anslutning till hamnen i orten Kyrkbacken. I anslutning till den norra delen av hamnpiren finns en träbrygga med en metalltrappa ner i havet. Sandstranden är väldigt kort och mestadelen av området vid stranden består av gräsytor. Stranden är ca 50-100 meter lång.

Kontakta Landskrona stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: teknikfritid@landskrona.seTel: 0418-470000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19.7 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningBlom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Dålig kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:001.20.47.1Vindriktning 126grader
9:002.50.37.0Vindriktning 98grader
12:003.80.13.5Vindriktning 104grader

Dagens vattentemperatur: 3.3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mindre badstrand belägen på nordvästra sidan av ön Ven i anslutning till hamnen i orten Kyrkbacken. Badvattenkvaliten har varit lite sämre än övriga EU-badstränder i kommunen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart tredje (3) år eftersom badvattenskvalificeringen endast varit : Tillfredställande och Bra
  Senast uppdaterad: 2022-07-01
  Uppdaterad av: Emilie Feuk, Miljöförvaltningen, Landskrona stad
  Nästa uppdatering: 2018

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritids- och Kulturförvaltningen, Landskrona stadAdress Landskrona stad, Fritids- och Kulturförvaltningen, Storgatan 44, 261 31 LandskronaBesöks­adressRådhuset, Storgatan 44, 261 31 LandskronaTelefon0418-470000E-postfritidochkultur@landskrona.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningen, Landskrona stadAdress Landskrona stad, Miljöförvaltningen, Stadshuset, Drottninggatan 7, 261 80 LandskronaBesöks­adressStadshuset, Drottninggatan 7Telefon0418-47 06 00E-postmiljo@landskrona.se
  Övrigt
  Hemsidawww.landskrona.seTelefon0418-470000E-postteknikfritid@landskrona.se