Badplatser och kvalitet på badvatten i Heby
kommun

Här ser du badplatserna som kommunen har registrerat. EU-bad måste provtas och besiktigas regelbundet av kommunen. Många kommuner provtar och besiktigar även övriga bad. Väderprognoser kommer från SMHI och för kustbad kan det finnas prognoser på vattentemperatur från Copernicus.

Klicka på badplatsen för att få mer information om till exempel den senaste provtagningen och badplatsens klassificering.


Om insamling av information om badvattenkvalitet

Det är kommunerna som lägger in information om bland annat bakterieprovtagning, och algblomning för EU-bad och övriga bad som visas på Havs- och vattenmyndighetens webbsidor om badvatten.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för föreskrifter och vägledning till kommunerna i badvattenfrågor. om EU-bad. Arbetet sker utifrån badvattenförordningen som är den svenska implementeringen av EU:s badvattendirektiv.

Resultat från kommunernas övervakning vid EU-bad och övriga bad förvaltas av Havs- och vattenmyndigheten.

Är det säkert att bada?

Kommunen skickar vattenproverna till ett laboratorium för analys. Analysen tar flera dagar. När kommunen fått ett provresultat rapporterar de till den här webbplatsen. Eftersom det dröjer några dagar mellan provtagning och analysresultat så är senast tagna provresultatet inte en garanti för att vattenkvaliteten är god. Vilken klassificering din badplats brukar få är en vägledning till hur ofta vattnet har höga bakteriehalter. Hör av dig till din kommun om du är osäker på om det är okej att bada.

Har du frågor?

Privatperson? Se frågor och svar för badsugna. Kontakta din kommun om du inte hittar det du söker.

Kommuner? Se frågor och svar för kommuner. Hittar du inte vad du söker? Se kontaktinformation.