Söderskogens utebad

Söderskogens utebad är en badplats i Håbo kommun (Uppsala län) som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen består av en sandyta på ca 10*5 m med gräsytor ovanför.

Hitta hit

Kontakta Håbo kommun (Uppsala län) om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoavdelningen@habo.seTel: 0171-52500

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Det finns inga provsvar från de senaste åren vid den här badplatsen.

 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ej klassificerad
 2. 2021: Ej klassificerad
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:001.20.00.7Vindriktning 242grader
23:001.20.01.4Vindriktning 253grader
2:001.10.01.4Vindriktning 244grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger vid Skofjädern i Mälaren. Badplatsen består av en sandyta på ca 10*5 m. Vid badet finns bryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Var fjärde år
  Senast uppdaterad: 2016-09-26
  Uppdaterad av: Anni Nilfjord
  Nästa uppdatering: 2020-09-26

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSöderskogens SamfällighetAdress Hummedalsvägen 5, 746 95 SkoklosterBesöks­adressHummeldalsvägen, 746 95 SkolklosterTelefonE-poststyrelsen@soderskogen.info
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningen, Håbo kommunAdress Centrumleden 1, 746 80 BålstaBesöks­adressCentrumleden 1, 746 80 BålstaTelefon0171-252 00E-postmiljoavdelningen@habo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.habo.seTelefon0171-52500E-postmiljoavdelningen@habo.se