Kalmarsandbadet

Kalmarsandbadet är en badplats i Håbo kommun (Uppsala län) som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Det är en relativt stor badplats som ligger i en bukt och består av en ca 200 m lång sandstrand. Strandens västra del har inslag av gräs och strandens bakre delar kantras av skuggande träd.

Hitta hit

Kontakta Håbo kommun (Uppsala län) om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoavdelningen@habo.seTel: 0171-52500

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtBlom­ning
2023-08-02Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-10Tjän­ligtBlom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:003.70.04.1Vindriktning 123grader
13:003.50.03.8Vindriktning 125grader
16:002.80.03.2Vindriktning 121grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger i utkanten av Bålsta, vid Kalmarviken i Mälaren. Badet har en ca 200 m lång sandstrand med bryggor. Badplatsen är registrerat som sk EU-bad av Håbo kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Var fjärde år då badvattenkvalitén bedöms ha utmärkt kvalitet
  Senast uppdaterad: 2021-06-23
  Uppdaterad av: Anni Nilfjord
  Nästa uppdatering: 2020-08-26

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritid, Håbo kommunAdress Centrumleden 1, 746 BålstaBesöks­adressCentrumleden 7, 746 BålstaTelefon0171-252 00E-postkultur.fritid@habo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningen, Håbo kommunAdress Centrumleden 1, 746 80 BålstaBesöks­adressCentrumleden 1, 746 80 BålstaTelefon0171-252 00E-postmiljoavdelningen@habo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.habo.seTelefon0171-52500E-postmiljoavdelningen@habo.se