Slottsskogens utebad

Slottsskogens utebad är en badplats i Håbo kommun (Uppsala län) som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen består av en mindre sandplätt som omges av en större gräsyta.

Kontakta Håbo kommun (Uppsala län) om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoavdelningen@habo.seTel: 0171-52500

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2019-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2019-06-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
08:0014.30.04.7Vindriktning 240grader
11:0016.40.04.7Vindriktning 249grader
14:0017.80.03.2Vindriktning 264grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger vid Skofjädern i Mälaren. Badplatsen består av en mindre sandplätt som omges av en större gräsyta. Vid badet finns bryggor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Var fjärde år
  Senast uppdaterad: 2016-09-26
  Uppdaterad av: Anni Nilfjord
  Nästa uppdatering: 2020-09-26

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSlottsskogens SamfällighetsföreningAdress c/o Elisabeth Ljung, Kantorsvägen 1, 746 96 SkoklosterBesöks­adressÖsterkvarnsvägen, SkoklosterTelefon0739986479E-postVillale123@hotmail.com
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningen, Håbo kommunAdress Centrumleden 1, 746 80 BålstaBesöks­adressCentrumleden 1, 746 80 BålstaTelefon0171-525 00E-postmiljoavdelningen@habo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.habo.seTelefon0171-52500E-postmiljoavdelningen@habo.se