Ydrehall Torekov

Ydrehall Torekov är en badplats i Båstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Ydrehalls bad är ett historiskt klippbad, direkt utanför Södra Bjärekustens naturreservat, det blir djupt direkt, med oftast kristallklart vatten, med blåstång på bottenstenarna, finns badstege, kan vara strömt, då den lilla Ön Vinga samt några skär ligger utanför, med Hallands väderö i blickfånget. Går en del båttrafik. , endast några få parkeringar, närmst parkering Södra vägen/Olympia gatan.

Kontakta Båstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bastad.kommun@bastad.seTel: 0431-77000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.3 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Bra kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
00:0012.60.05.2Vindriktning 136grader
03:0012.90.04.9Vindriktning 134grader
06:0013.40.04.7Vindriktning 133grader

Dagens vattentemperatur: 16.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ydrehalls bad är ett historiskt klippbad, direkt utanför Södra Bjärekustens naturreservat, det blir djupt direkt, med oftast kristallklart vatten, med blåstång på bottenstenarna, finns badstege, kan vara strömt, då den lilla Ön Vinga samt några skär ligger utanför, med Hallands väderö i blickfånget. Går en del båttrafik. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbuktens kustvatten rapporterat i ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. ydrehall

  Reningsverk söder om ,samt fågelkolonier runt om badplatsområdet

  Föroreningens frekvens

  Vid höga flöden så kan reningsverket kontaminera badvattnet med fekalier, samt sjöfågelträck kan likaså kontaminera runt om badplatsen
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2023-05-26
Uppdaterad av: Johan Mårtensson
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik o Service, Båstads kommunAdress 26980 BåstadBesöks­adressVångavägen 2Telefon043177000E-postbastad.kommun@bastad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförv, ( Miljöavd) Båstads kommunAdress 26980 BåstadBesöks­adressVångavägen 2Telefon043177000E-postbastad.kommun@bastad.se
Övrigt
Hemsidawww.bastad.seTelefon0431-77000E-postbastad.kommun@bastad.se