Storahults strand

Storahults strand är en badplats i Båstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2022-07-04.

Avrådan hel säsongvattnet har fått klassificeringen dålig badvattenkvalitet

Kontakta kommunen om du har frågor.

Storahults strand är en ca 900 m lång och 15-20m bred sandstrand med enstaka stensamlingar nedanför en 50-100 m bred gräshed. Badet är långgrunt med sandbotten. Norr om stranden ligger Lerviks småbåtshamn och söder om stranden ligger Vejbystrand (Ängelholms kommun). Hela stranden ligger inom Storahults naturreservat. finns sommar service anläggning i form av toaletter. Stora Hults strandbad har fått klassificeringen Dålig Badvatten kvalitet och avrådan för bad. då år 2020 visade på otjänligt badvatten vid flertalet gånger, Det visade på att det var en annan detektionsmetod som var använd, jämfört med den brukliga, år 2021 fanns inga otjänliga badvattenprov, men krediteringen kommer stå i 4 år framåt. senaste provtagning visas alltid på Badplatsens hemsida.

Kontakta Båstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bastad.kommun@bastad.seTel: 0431-77000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Dålig kvalitet
 2. 2020: Dålig kvalitet
 3. 2019:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:006.70.04.5Vindriktning 245grader
00:006.00.15.4Vindriktning 278grader
03:005.20.34.9Vindriktning 306grader

Dagens vattentemperatur: 4.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Storahults strand är en ca 900 m lång sandstrand i Skälderviken. Stranden ligger i södra delen av Båstads kommun på gränsen till Ängelholms kommun. Storahults strand är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Skälderviken rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Skälderviken med Storahults strand och platsen för provtagning visas på kartan över badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2022-01-13
  Uppdaterad av: Johan Mårtensson
  Nästa uppdatering: 2023

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik och Service, Båstads kommunAdress 269 80, BåstadBesöks­adressVångavägen 2, BåstadTelefon0431-77000E-postbastads.kommun@bastad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommunAdress 269 80, BåstadBesöks­adressVångavägen 2, BåstadTelefon0431-77000E-postbastads.kommun@bastad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.bastad.seTelefon0431-77000E-postbastad.kommun@bastad.se