Malens havsbad

Malens havsbad är en badplats i Båstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Malens havsbad utgörs av en drygt 1 km lång och 15-25 m bred sandstrand. Badvattnet är mycket långgrunt med sandbotten. Strandvallen ovanför strandremsan består av gräs och buskvegetation. Badplatsen sträcker sig från centrala Båstad till Hemmeslövs strand och Stensåns mynning. Flera badbryggor finns utmed stranden. strandservice anläggning som toalett och Dusch, öppen sommartid.

Hitta hit

Kontakta Båstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bastad.kommun@bastad.seTel: 0431-77000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0016.90.00.7Vindriktning 300grader
16:0014.20.51.3Vindriktning 212grader
19:0014.40.01.6Vindriktning 174grader

Dagens vattentemperatur: 16.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen i år

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 18°C (2023-08-15)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2023

Badsäsong (juni-augusti): 18.9°C

Juni: 18.3°C

Juli: 19.2°C

Augusti: 19°C

Malens havsbad är en drygt 1 km lång sandstrand som sträcker sig från centrala Båstad till Hemmeslövs strand och Stensåns mynning. Malens havsbad är klassat som EU-bad av Båstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet är ett kustvatten som utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Malens havsbad med provtagningspunkt och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. in utlopp spillvatten i området

  breddavlopp för spillvatten

  Föroreningens frekvens

  kan vid höga flöden ske en breddning och kontaminering av fekalier ut i badvattnet
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
Senast uppdaterad: 2023-11-14
Uppdaterad av: Johan Mårtensson
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik och Service, Båstads kommun.Adress 269 80, BåstadBesöks­adressVångavägen 2, BåstadTelefon0431-77000E-postbastads.kommun@bastads.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun.Adress 269 80, BåstadBesöks­adressVångavägen 2, BåstadTelefon0431-77000E-postbastads.kommun@bastads.se
Övrigt
Hemsidawww.bastad.seTelefon0431-77000E-postbastad.kommun@bastad.se