Eskilstorps strand

Eskilstorps strand är en badplats i Båstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Eskilstorps strand är en ca 2 km lång sandstrand vid Laholmsbukten. Stranden är mycket långgrund med sandbotten. Ovanför den 20-30 m breda sandremsan består naturen av strandgräs, buskar och träd. Badstranden sträcker sig från Stensåns mynning efter hundbadet till Skummeslövs strand i Laholms kommun. Badbryggor finns vid badplatsen samt sommar strandanläggning innehållande toalett

Kontakta Båstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: bastad.kommun@bastad.seTel: 0431-77000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-10Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:001.40.04.1Vindriktning 132grader
20:001.80.05.0Vindriktning 120grader
23:001.50.15.1Vindriktning 110grader

Dagens vattentemperatur: 3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Eskilstorps Strand är en ca två kilometer lång sandstrand vid Laholmsbukten. Den sträcker sig från Stensåns mynning och norr ut mot Laholms kommun där den övergår i Skummeslövs strand. De första 150 m från Stensån är hundbad. Badvattnet är ett kustvatten och utgör en del av ytvattenförekomsten Laholmsbukten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Laholmsbukten med Eskilstorps strand och platsen för provtagning och potentiella föroreningskällor visas på kartan över badplatsen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Stensåns mynning samt breddavlopp Eskilstorps pumpstation

  Potentiell föroreningspunkt vid höga vattenflöde samt mycket regn , med risk för breddning samt dagvatten påsläpp

  Föroreningens frekvens

  Fekalier kommer ut i havet med risk att det kommer in i badområdet.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. bäckfåra med dagvatten påsläpp

  dagvatten som mynnar ut i havet kan föra med sig förorenat vatten

  Föroreningens frekvens

  Fekalier kan mynna ut i bad området
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vartannat år
Senast uppdaterad: 2023-11-14
Uppdaterad av: Johan Mårtensson
Nästa uppdatering: 2024

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik och Service, Båstads Kommun.Adress 269 80 BåstadBesöks­adressVångavägen 2, BåstadTelefon0431-770 00E-postbastads.kommun@bastad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsskydd (Miljöavd.), Båstads kommun.Adress 269 80 BåstadBesöks­adressVångavägen 2, BåstadTelefon0431-770 00E-postbastads.kommun@bastad.se
Övrigt
Hemsidawww.bastad.seTelefon0431-77000E-postbastad.kommun@bastad.se