Badvatten - vägledning och föreskrift för EU-bad

Hitta på sidan

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

HaV:s föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt Badvattenförordningen (2008:218).

Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister som EU-bad.

Vår vägledning kring EU-bad ger stöd i tolkningen av kraven i föreskrift och förordning.

Sidan Badplatsen används som informationskanal för kommunernas rapportering.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2021-07-09
Sidansvarig: Webbredaktion