Administrativa sidor för Badplatsen

Hitta på sidan

Hjälp med inloggning

Personer som administrerar badvattenprover och har frågor kring inloggning kan vända sig till badvatten@havochvatten.se.

Användarhandledning

I användarhandledningen Pdf, 8.1 MB. kan du läsa en introduktion och få en snabb genomgång av Badplatsens administrativa sidor. Handledningen riktar sig i första hand till nya användare.

Publicerad: 2018-06-27
Uppdaterad: 2020-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion