Slätvar (Scophthalmus rhombus)

Slätvar finns i Skagerrak, Kattegatt, Öresund och västra delarna av Södra Östersjön.

Slätvar. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright. Fri att använda.

Lek

Leken sker i mars–augusti på 10–30 meters djup på sand eller blandbotten. Ägg och yngel är pelagiska (i den fria vattenmassan).

Vandringar

Regelbundna vandringar sker vår och höst mellan grund- och djupvattnet.

Ålder vid könsmognad

Honan når könsmognad vid en längd av 26–30 cm och cirka tre års ålder medan hanen blir könsmogen tidigare och vid mindre längd. Slätvar växer förhållandevis fort jämfört med andra plattfiskar

Rapport om fisk- och skaldjursbestånd

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten. Omslag till rapport.

Läs rapporten
Publicerad:
4 februari 2020

I resursöverikten för Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten kan du läsa vidare om hur arten fiskas, förvaltas, om dess beståndsstatus och om den biologiska rådgivningen.

Maximal ålder och storlek

Maximal ålder är inte känd. Den kan nå en längd upp till 60 cm och vikt cirka fem kg. .

Biologi

Slätvar lever på blandbottnar med omväxlande sand och sten från några meters djup ned till 70 meter. Yngre exemplar finns på grundare vatten. Slätvaren kan bilda hybrider med piggvar. Födan består främst av fisk som sill, skarpsill och tobis men även kräftdjur.

Fiskeregler

Fångstområde

Fångstområde för slätvar. Illustration, karta.

Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av slätvar 2017 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2020-02-04
Sidansvarig: Webbredaktion