Det pratas om att flytta ut trål­gränsen. Vad händer?

Myndigheten fick ett regeringsuppdrag 2022 om att flytta ut den svenska trålgränsen i centrala Östersjön och i Bottniska viken på prov.

Under 2022 har vi samlat in kunskapsunderlag från andra länder samt från SLU Aqua (Sveriges lantbruksuniversitet). 2023 tar vi fram förslag på områden, och förhandlar med andra berörda länder. Försöket kommer sedan att pågå 2024-2027. Uppdraget omfattar även att kartlägga effekter på ekosystemen, inklusive säl.

In till fyra nautiska mil (en nautisk mil är 1 852 meter) från den svenska kusten i Östersjön har svenska, danska och finska fartyg rätt att fiska. I Bottniska viken är det Finland som bedriver det mesta fisket och i Egentliga Östersjön får Finland och Danmark fiska på svenskt territorialvatten.

I utbyte har svenska fartyg tillträde till motsvarande danska och finska områden i Östersjön. En utflyttning av trålgränsen kräver en överenskommelse mellan berörda länder. Notera att en nationell utflyttning av trålgränsen enbart gäller svenskt fiske, och inte andra länders fiske.

Myndigheten fick ett regeringsuppdrag år 2022 att på prov flytta ut trålgränsen i Egentliga Östersjön och Bottniska viken för att se hur en utflyttad trålgräns kan bidra.

Fisket innanför trålgränsen är idag reglerat genom olika bestämmelser i olika områden.

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion