Är trålning efter sill/strömming på det här sättet verkligen hållbar?

Målet för EU:s fiskeriförvaltning är att fisket ska bedrivas inom långsiktigt hållbara gränser. I ICES råd för fiskemöjligheter 2024 bedöms nuvarande fisketryck vara högre än vad som anses långsiktigt hållbart. Därför rekommenderar ICES att fiskekvoterna för sill/strömming minskas avsevärt i både Egentliga Östersjön och Bottniska viken under 2024. Det kan även finnas effekter på lokala delbestånd som vi behöver mer kunskap om. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, tar fram sådana kunskapsunderlag på uppdrag av HaV.

En felkälla som uppmärksammats på senare tid är felrapportering av vilken art som man fångat. Det kan leda till osäkerheter i bedömningarna av mängden fisk som fångats, vilket är ett av underlagen som ICES använder vid sin rådgivning.

Se även frågan Hur mål sill/strömming ...

Publicerad: 2023-02-09
Uppdaterad: 2023-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion