Det pratas om att flytta ut trål­gränsen. Vad säger HaV om det?

Vi har inte ett tillräckligt bra kunskapsunderlag för att veta huruvida en utflyttad trålgräns skulle gynna kustnära strömmingsbestånd, eller vilka andra effekter en sådan flytt skulle ge. Vi har beställt biologiska underlag som ska ge oss bättre kunskap.

Viktigt att veta är också att en nationell utflyttning av trålgränsen endast skulle omfatta svenskt fiske, och inte andra länders fiske. För att reglera andra nationers fiske krävs överenskommelser med berörda medlemsstater inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken inom EU.

Publicerad: 2020-05-18
Sidansvarig: Webbredaktion