Det pratas om att flytta ut trål­gränsen. Vad säger HaV om det?

In till 4 nautiska mil (1 nautisk mil är 1 852 meter) från den svenska kusten i Östersjön har svenska, danska och finska fartyg tillträde. I utbyte har svenska fartyg tillträde till danska och finska vatten in till 4 nautiska mil i Östersjön. En ändring av detta, med en utflyttning av trålgränsen, kräver förhandling och en överenskommelse mellan berörda länder. Viktigt att veta är också att en nationell utflyttning av trålgränsen endast skulle omfatta svenskt fiske, och inte andra länders fiske.

Vi har inte ett tillräckligt bra kunskapsunderlag för att veta huruvida en utflyttad trålgräns skulle gynna kustnära strömmingsbestånd, eller vilka andra effekter en sådan flytt skulle ge. Vi har beställt biologiska underlag som ska ge oss bättre kunskap. Preliminärt kan man se att sill/strömming är så mobil att ett stängt område kommer ge mindre effekt. Forskare har lyft att det är viktigt att man inte fiskar för mycket sill/strömming och att man får störst effekt på bestånden om man reglerar uttaget från fisket överlag.

Fisket innanför trålgränsen är reglerat i dag av olika bestämmelser i olika områden. Dock är syftet att leverera lokalt/regionalt i områden där man traditionellt har fiskat för sådana ändamål. HaV kan reglera fiske i dessa områden av fiskevårdsskäl. I vissa områden är fartygens storlek innanför trålgränsen reglerad genom nationella bestämmelser. Det är viktigt att ha i åtanke att en utflyttning av trålgräns kan ge effekter på sjösäkerheten och avstånden till fiskeplatser för lokalt/regionalt fiske. Dock kan man anta att effekten av en utflyttning av trålgräns kommer bli mindre för större fartyg än för mindre/regionala fartyg.

Det är svårigheter att reglera fiske för ”humankonsumtion”. Om fångsten får säljas till konsumtion regleras genom handelsnormer (storleken på fisk i fångsten), dioxinbestämmelser, och om fisken är av den kvaliteten (följer livsmedelsverkets bestämmelser) som gör att den kan säljas i det syftet. I tillägg beror det också på marknadens efterfrågan. (se frågan ovan)

Publicerad: 2020-05-18
Uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion