Även om trålningen ligger inom kvoterna, ser ni några negativa effekter på de kustnära bestånden?

Ja, vi kan se en nedgång i fångsterna i det kustnära fisket på de flesta bestånden. Men vi kan inte se några entydiga förklaringar till vad det beror på. Sannolikt är det fråga om kumulativa effekter som rör miljötillståndet i Östersjön i stort. Vi jobbar med åtgärder för att förbättra miljön i Östersjön genom bland annat vårt arbete inom HELCOM .

Forskare jobbar, på vårt uppdrag, med att ta fram biologiska underlag för ett tydligare svar på frågan om pelagiska fartygs påverkan på bland annat strömmingen. Vi har också beställt kunskapsunderlag om annan påverkan, till exempel ökande utbredning av spigg.

Publicerad: 2020-05-18
Uppdaterad: 2021-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion