Horngädda

Hitta på sidan

Horngädda/Näbbgädda (Belone Belone) är under sommarhalvåret allmän i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön upp till Ålands hav, men uppträder emellanåt även norr utöver.

Horngädda. Illustration.

Illustration: Wilhelm von Wright

Lek

Leken sker stimvis i maj–juni bland ålgräs eller tång på grunt vatten.

Vandringar

Vintern tillbringar horngäddan i huvudsak väster och söder om Irland. I mars–maj söker sig horngäddan in mot kusterna för att leka. Efter leken söker horngäddan näring längre ut till havs. Den finns kvar i svenska vatten till augusti–september då den vandrar ut i Nordsjön och Atlanten.

Ålder och storlek

Fisken blir könsmogen vid två års ålder

Maximal ålder är okänd. Horngäddan kan bli upp till en meter lång och väga 1,5 kg.

Levnadssätt

Horngäddan lever i ytvattnet och är en skicklig simmare som snabbt kan accelerera i jakten på byten eller vid flykt. Den lever huvudsakligen av mindre stimfisk som småsill, skarpsill och tobis. Beroende av storlek på fisken läggs mellan 1 000–45 000 ägg. Äggen är försedda med klibbiga trådar vilka fäster på vegetation och sten. Efter 3–5 veckor kläcks larverna. De näbbliknande käkarna utvecklas efterhand, och fisken får sitt slutliga karaktäristiska utseende vid slutet av sin första sommar.

Underlag för förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten beställer varje år uppdaterade underlag om fisk- och skaldjursbestånden i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt). Underlaget tas fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och presenteras från och med 2023 i digital form på www.fiskbarometern.se.

Fiskeregler för horngädda

Publicerad: 2017-01-12
Uppdaterad: 2019-08-05
Sidansvarig: Webbredaktion