Nytt om fiskeregler 28 september 2021

Nya regler i Vänern ska öka skydd av Gullspångslax

HaV har tagit beslut om utökat fredningsområde och ändrade fiskebestämmelser i Vänern för ökat skydd av Gullspångslax. Reglerna börjar gälla den 1 oktober.

Utökat fredningsområde och ändrade fiskebestämmelser i Vänern för ökat skydd av Gullspångslax

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, remitterade den 25 augusti ett förslag till ändrade fiskebestämmelser om ett utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern, genom ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena. Nedan följer en sammanfattning av de bestämmelser som beslutats, efter synpunkter från bland andra länsstyrelser, miljöorganisationer, fiskets organisationer samt privatpersoner.

Bestämmelserna gäller från och med den 1 oktober 2021.

Fredningsområdets utformning och mer restriktiva fiskebestämmelser kvarstår, såsom presenterade i remissen. Länsstyrelsernas möjlighet att ge tillstånd till fiske med vissa metoder, har reviderats efter inkommande synpunkter till att även omfatta de som är innehavare av ett fiskevatten.

Reglerna i korthet

De nya föreskrifterna innebär i korthet att:

  • Den totala ytan som omfattas av Gullspångsälvens fredningsområde utökas från 7 500 hektar till 47 000 hektar (cirka 8 procent av Vänerns totala yta).
  • Fredningsområdet omfattar allt vatten innanför räta linjer mellan följande punkter: SO: 58°53,52 N, 14°00,72 O, SV: 58°53,52 N, 13°38,97 O, NV: 59°05,36 N, 13°38,97 O, NO: 59°05,36 N, 13°56,40 O (Kils udde). Området avgränsas från inre delen av Kilsviken av en linje från Österöns östra udde (59°03,82 N, 14°03,94 O) till udden rakt väster om Lövetorp (59°03,71 N, 14°05,75 O). Fredningsområdets översiktliga utformning visas i bilden nedan.
  • Allt fiske efter lax och öring förbjuds under hela året inom fredningsområdet.
  • Inom fredningsområdet är det endast tillåter att fiska med lakstrut, mjärde och mörtstuga samt med handredskap om fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt. Dragrodd är dock tillåtet men inte med utter eller utterliknande redskap.
  • Om det kan tillåtas ur fiskevårdssynpunkt får länsstyrelsen ge tillstånd till den som är innehavare av ett fiskevatten eller bedriver fiske med stöd av personlig fiskelicens att även fiska med nät efter siklöja, långrev, ryssja, bottengarn, dörj/utter eller via trolling efter andra arter än lax och öring. Länsstyrelsen får besluta om närmare villkor för tillstånd.

  Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2022-02-28

   Den 15 mars lanserar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) det nya systemet för elektronisk fångstrapportering (EFR) för yrkesfisket. EFR är främst anpassat till mobil rapportering via en smart telefon eller surfplatta. Först ut att använda det nya fångstrapporteringssystemet blir fiskare som idag har krav på att rapportera lax och makrill i elektronisk kustfiskejournal.

  2. Nytt om fiskeregler 2022-01-28

   Detta fiskenytt berör bara dig som är yrkesfiskare och använder garn i Ices delområde 24

  3. Nytt om fiskeregler 2021-12-17

   Information till dig som fiskar med stöd av demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter/fiskemöjligheter.

  Publicerad: 2021-09-28
  Sidansvarig: Webbredaktion