Nyhetsbrev om restaurering i vatten 10 mars 2023

Hitta på sidan

Nyhetsbrev restaurering mars 2023

I detta nyhetsbrev informerar vi om stöd till lokalt åtgärdsarbete, ny rapport om torrfåror, analys av redovisade åtgärder och ny film om nyttan med restaurering.

460 miljoner till lokala åtgärder

Nu har Havs- och vattenmyndigheten fördelat medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer, ideella sammanslutningar och länsstyrelsens eget arbete.

Läs mer här

Ny rapport om torrfåror

Nu är slutrapporten för projektet Ekospill klar. Syftet med projektet är att ta fram metoder för att beräkna vilket flöde som behövs för att uppnå olika ekologiska funktioner och skapa habitat för arter knutna till strömmande vatten. Resultaten kan komma till användning vid restaurering av torrfåror.

Totalt åtgärdsantal 2022 per län.Förstora bilden

Totalt åtgärdsantal 2022 per län. Klicka för större bild.

Redovisade åtgärder i databasen Åtgärder i vatten

Havs- och vattenmyndigheten har påbörjat en analys av redovisade åtgärder i databasen Åtgärder i vatten.

Årets miljömålsindikator för åtgärdade vandringshinder går återigen åt rätt håll men vi är övertygade om att vi kan höja takten ytterligare.

Åtgärder vid vandringshinderFörstora bilden

Åtgärder vid vandringshinder. Klicka för större bild.

Tittar vi på den samlade åtgärdsbilden fördelade på län är det uppenbart att inrapporteringen fortfarande haltar på vissa håll. Vi återkommer med en mer genomarbetad analys för 2022 i kommande nyhetsbrev.

Film om nyttan av restaurerade vatten

Brittiska the Guardian har gjort en kortare film, Why rivers shouldn't look like this som visar hur konstgjorda våra vattenmiljöer faktiskt är idag. Filmen lyfter också fram flera av nyttorna med restaurering av vattenmiljöer.

Omslagsbild för YouTube-video

Fler nyheter

  1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2024-02-27

    I detta nyhetsbrev informerar vi om bidrag för vattenvård, konferenser, utbildningar, nya filmer och nya spännande forskningsresultat.

  2. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-12-08

    I detta nyhetsbrev informerar vi bland annat om nyheter från Norge och EU och tipsar om filmserie och internationella samarbeten.

  3. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2023-09-05

    I detta nyhetsbrev rapporterar vi om förstudie om kompetenscentrum för vattenvård, sötvattenskonferens, nya forskningsprojekt, presentationer från marin restaureringskonferens och hur arbetet med EU:s restaureringslag fortskrider.

Publicerad: 2023-03-10
Sidansvarig: Webbredaktion